عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
مهلا حاجی پور دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/08 جزئیات
فاطمه عباسی دانش آموز ممتاز سطح ELB97/05/08 جزئیات
پینار فیضی دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/10 جزئیات
آیسل سلمانی دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/17 جزئیات
فاطمه خوش زرع دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/17 جزئیات
مهدی همتی دانش آموز ممتاز سطح InterA97/05/21 جزئیات
امیرحسین نیکانفر دانش آموز ممتاز سطح ELA97/06/25 جزئیات
زهرا درگاهی دانش آموز ممتاز سطح ELA97/06/25 جزئیات
مهزیار ولی زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherB97/06/25 جزئیات
بنیامین جلیلی دانش آموز ممتاز سطح HigherB97/06/25 جزئیات
علی اصغر سید بیگی دانش آموز ممتاز سطح HigherB97/07/17 جزئیات
هستی جاویدنیا دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/07/17 جزئیات
آرمین بدری دانش آموز ممتاز سطح HigherB97/07/17 جزئیات
محمدسینا پوستچی دانش آموز ممتاز سطح GrandA97/08/13 جزئیات
علی زمانپور دانش آموز ممتاز سطح InterB97/09/17 جزئیات
محمد سلمانی دانش آموز ممتاز سطح Advance97/09/17 جزئیات
1 2