عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
امیرعلی علی بیگی دانش آموز ممتاز سطح InterA96/12/17 جزئیات
صبا ستاری دانش آموز ممتاز سطح ELB97/04/15 جزئیات
دینا فلاحیان دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/04/15 جزئیات
زهرا عیسی زاده دانش آموز ممتاز سطح ELB97/04/15 جزئیات
آیلین خدادوست دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/04/15 جزئیات
اسما حسن زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/04/15 جزئیات
آتنا شیخی دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/04/15 جزئیات
مهدی زینال زاده دانش آموز ممتاز سطح GrandB97/04/25 جزئیات
آریا کریمی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/04/25 جزئیات
محمدحسن معمار نوبری دانش آموز ممتاز سطح ELB97/04/25 جزئیات
زهرا حاجی پور دانش آموز ممتاز سطح ELB97/04/25 جزئیات
امیرحسین قره داغی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/04/25 جزئیات
1