عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
ثنا دانا دانش آموز ممتاز سطح InterB97/11/10 جزئیات
آرمین عباس پور دانش آموز ممتاز سطح ELA97/11/17 جزئیات
رسا پیری دانش آموز ممتاز سطح Advance97/11/17 جزئیات
رضا پیری دانش آموز ممتاز سطح Advance97/11/17 جزئیات
آیناز طوسی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/11/17 جزئیات
ال آی برادریان دانش آموز ممتاز سطح InterB97/11/17 جزئیات
آریسان مرتاض دانش آموز ممتاز سطح InterB97/11/17 جزئیات
رها شاد طلب دانش آموز ممتاز سطح HigherA98/01/27 جزئیات
محمدمهدی عارف کیا دانش آموز ممتاز سطح ELA98/01/31 جزئیات
زهرا زاهدی دانش آموز ممتاز سطح ELA98/01/31 جزئیات
ثنا رنجبری دانش آموز ممتاز سطح InterA98/03/07 جزئیات
ریحانه ابراهیم زاده دانش آموز ممتاز سطح GrandB98/03/12 جزئیات
اسرا رهبر دانش آموز ممتاز سطح GrandB98/03/12 جزئیات
اسما آدی بیگ دانش آموز ممتاز سطح GrandB98/03/12 جزئیات
رومینا جعفرپور دانش آموز ممتاز سطح GrandB98/03/12 جزئیات
زهرا احمدی دانش آموز ممتاز سطح GrandB98/03/12 جزئیات
1 2