عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
آیناز طوسی دانش آموز ممتاز سطح ELA96/10/06 جزئیات
هستی جاویدنیا دانش آموز ممتاز سطح InterA96/10/16 جزئیات
امین شعبانی دانش آموز ممتاز سطح HigherB96/10/21 جزئیات
دنیا منشی زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherB96/10/830 جزئیات
نوید رهنمای دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/14 جزئیات
فاطمه محبوب دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/14 جزئیات
فاطمه پوردهقان دانش آموز ممتاز سطح InterB96/11/14 جزئیات
ایلیا مولوی دانش آموز ممتاز سطح Grand B96/11/15 جزئیات
ماندانا محمودی نسب دانش آموز ممتاز سطح Grand B96/11/16 جزئیات
ثنا اسدی دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/19 جزئیات
آتنا حیدرزاده دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/19 جزئیات
سئویل آقا محمدی دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/19 جزئیات
حورا عبداللهی دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/19 جزئیات
زهرا مهرداد دانش آموز ممتاز سطح InterB96/11/19 جزئیات
طاها فیروزمند دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/24 جزئیات
1