عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
محمدسینا پوستچی دانش آموز ممتاز سطح GrandA97/08/13 جزئیات
علی زمانپور دانش آموز ممتاز سطح InterB97/09/17 جزئیات
محمد سلمانی دانش آموز ممتاز سطح Advance97/09/17 جزئیات
علی اصغر دخیلی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/09/18 جزئیات
آیلین شیری دانش آموز ممتاز سطح Advance97/10/03 جزئیات
آیشن باقری دانش آموز ممتاز سطح HigherA97/10/03 جزئیات
سلما اصغری دانش آموز ممتاز سطح InterB97/10/03 جزئیات
سلوا اصغری دانش آموز ممتاز سطح InterB97/10/03 جزئیات
امیرحسین سعداللهی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/10/30 جزئیات
ابوالفضل عیدیانه دانش آموز ممتاز سطح InterB97/10/30 جزئیات
فاطمه پورمصیب دانش آموز ممتاز سطح HigherB97/11/07 جزئیات
علی حسین پور دانش آموز ممتاز سطح Advance97/11/10 جزئیات
نهال قهرمانپور دانش آموز ممتاز سطح InterB97/11/10 جزئیات
سارینا شریفی دانش آموز ممتاز سطح InterB97/11/10 جزئیات
ثنا دانا دانش آموز ممتاز سطح InterB97/11/10 جزئیات
آرمین عباس پور دانش آموز ممتاز سطح ELA97/11/17 جزئیات
1 2