عنوانتاریخنوع خبر 
مجوز سازمان پژوهش و برنامه ریزی (دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی) وزارت آموزش و پرورش  جزئیات
نفرات برتر فینال مسابقه شنیداری سومین دوره مسابقات UCMAS IRAN در استان آذربایجان شرقی94/3/23 جزئیات
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths  جزئیات
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی  جزئیات
طاها فیروزمند دانش آموز ممتاز سطح InterA96/11/24 جزئیات
ثمین قائمی دانش آموز ممتاز سطح InterB96/12/10 جزئیات
ثنا عبدی دانش آموز ممتاز سطح GrandA96/12/10 جزئیات
علی واثقی دانش آموز ممتاز سطح HigherA96/12/10 جزئیات
حسین نوبهار دانش آموز ممتاز سطح ELA96/12/12 جزئیات
علی سعادتی دانش آموز ممتاز سطح ELA96/12/12 جزئیات
مهدی اکبرپور دانش آموز ممتاز سطح ELA96/12/12 جزئیات
عارف علی مددی دانش آموز ممتاز سطح ELA96/12/12 جزئیات
زهرا محمدی دانش آموز ممتاز سطح InterA96/12/12 جزئیات
امیررضا سهندی دانش آموز ممتاز سطح InterB96/12/12 جزئیات
نازنین ابراهیمی دانش آموز ممتاز سطح ELB96/12/12 جزئیات
صدرا خاکی ترابی دانش آموز ممتاز سطح HigherB96/12/15 جزئیات
امیرعلی علی بیگی دانش آموز ممتاز سطح InterA96/12/17 جزئیات
فاطمه دستگیر دانش آموز ممتاز سطح InterA97/01/21 جزئیات
دریا نیک فر دانش آموز ممتاز سطح InterA97/01/21 جزئیات
1