تجلیل از سارا پاک رو قهرمان مسابقات جهانی یو سی مس، توسط استاندار محترم آذربایجان شرقی در همایش نخبگان آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز.

تاریخ خبر: