مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
آیسل نصیری دانش آموز ممتاز سطح ELA
اسماء باغبان باشی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
سوگل قاسم نژاد دانش آموز ممتاز سطح ELB
زهرا قدیمیان دانش آموز ممتازسطح ELB
اسرا دشتبان دانش آموز ممتاز سطح ELB
مهدی سرمدی دانش آموز ممتاز سطح ELB
کوثر خوان دانش آموز ممتاز سطح HigherA
عسل بلالی نیا دانش آموز ممتاز سطح ELA
آیلین اسدالهی دانش آموز ممتاز سطح ELA
الینا علیپور دانش آموز ممتاز سطح ELB
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها