مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
ناردین بنده خدا دانش آموز ممتاز سطح Kg2
مارینا مردی دانش آموز ممتاز سطح Kg2
معصومه رشتچیلر دانش آموز ممتاز سطح Kg2
مبینا باقری دانش آموز ممتاز سطح Kg2
محمد امین غلامی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
کوثر سعادت دانش آموز ممتاز سطح HigherA
مهدی مقنی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
ایلیا مولوی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
آریا رودباری دانش آموز ممتاز سطح ElB
پویا ناظری دانش آموز ممتاز سطح HigherA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها