مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
امیررضا رنجبر عصری دانش آموز ممتاز سطح ELB
پرستو پژهانفر دانش آموز ممتاز سطح InterB
ثنا حسینی زاده دانش آموز ممتاز سطح InterA
علی عظیمی دانش آموز ممتاز سطح ELA
یگانه حاجی پور دانش آموز ممتاز سطح HigherB
اسماء آسایش دانش آموز ممتاز سطح HigherA
سورنا امیر دادبر دانش آموز ممتاز سطح ELB
نیما حاجی جباری دانش آموز ممتاز سطح KG2 از شهرستان مرند
محمد عرفانی دانش آموز ممتاز سطح ELA از شهرستان مرند
گونش خضرلو دانش آموز ممتاز سطح KG2 از شهرستان مرند
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها