مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
هستی نریمانی دانش آموز ممتاز سطح InterA
معصومه رشتچی لر دانش آموز ممتاز سطح HigherA
ال ایستین بهادری کیا دانش آموز ممتاز سطح InterB
اینانا درگاهی دانش آموز ممتاز سطح ELB
سینا محمدی دانش آموز ممتاز سطح GrandA
یاسین برزگر دانش آموز ممتاز سطح ELA
محمد مشکبار دانش آموز ممتاز سطح ELA
یاسمین امین صارمی دانش آموز ممتاز سطح ELB
ناردین بنده خدا دانش آموز ممتاز سطح InterB
ثنا واعظی دانش آموز ممتاز سطح InterB
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها