مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
زهرا نظری دانش آموز ممتاز ترم پنجم
سینا امیر نوین دانش آموز ممتاز ترم ششم
شیدا امیروردستیان دانش آموز ممتاز ترم ششم
ثنا رنجبر دانش آموز ممتاز ترم ششم
صبا کاظمی دانش آموز ممتاز ترم ششم
رضا رنجبر دانش آموز ممتاز ترم ششم
پرستو ملیحی دانش آموز ممتاز ترم ششم
مهنا محمدی دانش آموز ممتاز ترم پنجم
مهنا پرویزی دانش آموز ممتاز ترم پنجم
محمد طاها مجید پور دانش آموز ممتاز ترم ششم
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها