مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
دینا فلاحیان دانش آموز ممتاز سطح HigherA
امیر رضا واحد دانش آموز ممتاز سطح InterB
دریا نیک فر دانش آموز ممتاز سطح InterA
فاطمه دستگیر دانش آموز ممتاز سطح InterA
امیرعلی علی بیگی دانش آموز ممتاز سطح InterA
صدرا خاکی ترابی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
نازنین ابراهیمی دانش آموز ممتاز سطح ELB
امیررضا سهندی دانش آموز ممتاز سطح InterB
زهرا محمدی دانش آموز ممتاز سطح InterA
عارف علی مددی دانش آموز ممتاز سطح ELA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها