مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
آرمیتا پاسبان دانش آموز ممتاز سطح GrandA
علی سان باغبان دانش آموز ممتاز سطح HigherA
محمد طه همتی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
سلوی دنیادیده دانش آموز ممتاز سطح HigherB
علی مصطفایی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
پارمیدا قائم مقامی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
عطا فرمان بر دانش آموز ممتاز سطح HigherA
الهه رفیعی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
زهرا توکلی دانش آموز ممتاز سطح InterB
مبینا نصیرزاده دانش آموز ممتاز سطح HigherA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها