مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
علی اصغر دخیلی دانش آموز ممتاز سطح InterB
محمد سلمانی دانش آموز ممتاز سطح Advance
علی زمانپور دانش آموز ممتاز سطح InterB
محمدسینا پوستچی دانش آموز ممتاز سطح GrandA
آرمین بدری دانش آموز ممتاز سطح HigherB
هستی جاویدنیا دانش آموز ممتاز سطح HigherA
علی اصغر سید بیگی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
بنیامین جلیلی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
مهزیار ولی زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherB
زهرا درگاهی دانش آموز ممتاز سطح ELA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها