مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
مهسا صفری دانش آموز ممتاز سطح ELB
مهدیار مسلم دانش آموز ممتاز سطح ELB از شهرستان مرند
امیر رضایی دانش آموز ممتاز سطح Basic از شهرستان مرند
عاطفه خانزاده دانش آموز ممتاز سطح HigherA
فرهان موسوی دانش آموز ممتاز سطح InterB
عطا مختاری دانش آموز ممتاز سطح InterB
امیرحسین محمدحسن زاده دانش آموز ممتاز سطح InterB
نازنین بیرقی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
امیررضا رضایی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
پوریا آخچی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها