مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
علی فرشباف دانش آموز ممتاز سطح InterB
میثم مختارپور دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
مهدی حسن زاده دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
ماهنی اجاقی دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
عرشیا ابراهیمی دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
رضا محمدزاده دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
پوریا فارغی دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
ایلیا نجفی دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
امیرحسین ناصری دانش آموز ممتاز سطح KG1 از شهرستان مرند
الهام آهونبار دانش آموز ممتاز سطح InterB
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها