مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
ارمیا عزیزی دانش آموز ممتاز سطح InterB
هلیا مهری دانش آموز ممتاز سطح HigherB
مهدی طاهر دانش آموز ممتاز سطح HigherB
هادی حامدی عزیزآبادی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
صدرا بهنود دانش آموز ممتاز سطح HigherB
دعوت به همکاری در کادر آموزشی سیستم های آموزشی UCMAS و IMaths
زهرا باغبان دانش آموز ممتاز سطح HigherB
محدثه ستاریان دانش آموز ممتاز سطح HigherB
ائلمان ناظری دانش آموز ممتاز سطح ELA
آرش زین سازی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها