مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
مهیار نوروزی دانش آموز ممتاز سطح ELB
هستی جاوید نیا دانش آموز ممتاز سطح ELA
الهه ریشی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
هستی نریمانی دانش آموز ممتاز سطح ELA
محمد امین نمروری دانش آموز ممتاز سطح ELB
گیتی صباغ جدید دانش آموز ممتاز سطح ELA
زحل پوراصغری آذر دانش آموز ممتاز سطح ELB
احسان موتابی دانش آموز ممتاز سطح GrandA
امیرمحمد نواده شکوری دانش آموز ممتاز سطح GrandB
محدثه خورشیدی دانش آموز ممتاز سطح GrandB
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها