مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
هستی آرتانی دانش آموز ممتاز سطح ELB
هنگامه لعلی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
سحر عابدینی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
هستی شیردل دانش آموز ممتاز سطح HigherB
مائده قاسمی دانش آموز ممتاز سطح HigherB
مهبد اسلامی دانش آموز ممتاز سطح KG2
زهرا حاجب دانش آموز ممتاز سطح Basic
اسرا علیپور دانش آموز ممتاز سطح ElA
امیرحسین شاکری دانش آموز ممتاز سطح ElB
معراج مصطفی زاده دانش آموز ممتاز سطح ElB
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها