مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
حسام مقبولی دانش آموز ممتاز سطح InterB
آرمین گلکار دانش آموز ممتاز سطح HigherB
سهیل قلی پور دانش آموز ممتاز سطح InterB
یاسین آبی زاده دانش آموز ممتاز سطح Grand B
آیدا رخشی دانش آموز ممتاز سطح Grand B
میثم موسائی دانش آموز ممتاز سطح InterB
محیا نقره پسند دانش آموز ممتاز سطح InterB
محیا رنجبری دانش آموز ممتاز سطح InterA
آیلین خدادوست دانش آموز ممتاز سطح InterA
امیرحسین حرب جو دانش آموز ممتاز سطح Grand Level B
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها