مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
امیرحسین عباسی دانش آموز ممتاز سطح ELB ازشهرستان مرند
مهیا محسن پور دانش آموز ممتاز سطح ELA ازشهرستان مرند
فرشاد جعفری دانش آموز ممتاز سطح InterA ازشهرستان مرند
محمدمهدی اسماعیلی دانش آموز ممتاز سطح ELB ازشهرستان مرند
امیرحسین پسندیده دانش آموز ممتاز سطح InterA ازشهرستان مرند
علی رضامندی دانش آموز ممتاز سطح ELB از شهرستان مرند
کوثر اسدپور دانش آموز ممتاز سطح ELA از شهرستان مرند
آیلار الهیاری دانش آموز ممتاز سطح ELB از شهرستان مرند
رضا رضالو دانش آموز ممتاز سطح ELB از شهرستان مرند
سلوا مهرداد دانش آموز ممتاز سطح InterA ازشهرستان مرند
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها