مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
آریسان مرتاض دانش آموز ممتاز سطح InterB
ال آی برادریان دانش آموز ممتاز سطح InterB
آیناز طوسی دانش آموز ممتاز سطح InterB
رضا پیری دانش آموز ممتاز سطح Advance
رسا پیری دانش آموز ممتاز سطح Advance
آرمین عباس پور دانش آموز ممتاز سطح ELA
ثنا دانا دانش آموز ممتاز سطح InterB
سارینا شریفی دانش آموز ممتاز سطح InterB
نهال قهرمانپور دانش آموز ممتاز سطح InterB
علی حسین پور دانش آموز ممتاز سطح Advance
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها