مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
طاها فیروزمند دانش آموز ممتاز سطح InterA
زهرا مهرداد دانش آموز ممتاز سطح InterB
حورا عبداللهی دانش آموز ممتاز سطح InterA
سئویل آقا محمدی دانش آموز ممتاز سطح InterA
آتنا حیدرزاده دانش آموز ممتاز سطح InterA
ثنا اسدی دانش آموز ممتاز سطح InterA
ماندانا محمودی نسب دانش آموز ممتاز سطح Grand B
ایلیا مولوی دانش آموز ممتاز سطح Grand B
فاطمه پوردهقان دانش آموز ممتاز سطح InterB
فاطمه محبوب دانش آموز ممتاز سطح InterA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها