مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
امیر حسین بهامین دانش آموز ممتاز سطح ELB از شهرستان عجب شیر
پرنیا مدنی دانش آموز ممتاز سطح InterA از شهرستان عجب شیر
مهسا پورزیاد دانش آموز ممتاز سطح InterA از شهرستان عجب شیر
امید توکلی دانش آموز ممتاز سطح InterA
رسا بدلی دانش آموز ممتاز سطح InterA
جذب دبیر برای شهرستان مرند
مهدی علی محمدی دانش آموز ممتاز سطح ELB از شهرستان مرند
گل پری غنی لو دانش آموز ممتاز سطح ELB از شهرستان مرند
عسل رهفام دانش آموز ممتاز سطح InterB
نیوشا محمدزاده دانش آموز ممتاز سطح InterA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها