مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
امیرحسین قره داغی دانش آموز ممتاز سطح InterB
زهرا حاجی پور دانش آموز ممتاز سطح ELB
محمدحسن معمار نوبری دانش آموز ممتاز سطح ELB
آریا کریمی دانش آموز ممتاز سطح InterB
مهدی زینال زاده دانش آموز ممتاز سطح GrandB
آتنا شیخی دانش آموز ممتاز سطح HigherA
اسما حسن زاده دانش آموز ممتاز سطح HigherA
آیلین خدادوست دانش آموز ممتاز سطح HigherA
زهرا عیسی زاده دانش آموز ممتاز سطح ELB
دینا فلاحیان دانش آموز ممتاز سطح HigherA
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها