مفهوم جهاني سيستم حساب ذهني (UCMAS)


برنامه حساب ذهني UCMAS يک برنامه منحصر به فرد براي رشد کودک است که در سال 1993 توسط دکتر دينو ونگ در کشور مالزي ابداع گرديد. اين برنامه با استفاده از يک سيستم محاسبه نوآورانه با به کارگيري چرتکه سبب پويايي مغز (نيمکره چپ و نيمکره راست) به طور هم زمان مي شود.

دانش آموزان در سنين 5 تا 13 سال با بادگيري محاسبه ذهني سريع و دقيق، ظرفيت ذهن خود را توسعه مي دهند که اين سبب بهبود مهارت هايي نظير مديريت زمان، تمرکز و توانايي حل مسئله مي شود که به موفقيت در همه رشته ها و زنديگ روزمره مي انجامد.

برنامه UCMAS نه تنها منجر به ايجاد اعتماد به نفس و تسلط در انجام محاسبات مي گردد، بلکه با ايجاد يک چهارچوب زيربنايي سبب توسعه مهارت هاي مورد نياز جهت يادگيري در مدرسه و زندگي روزمره کودکان مي گردد.

اخبار و اطلاعیه ها
امیرمحمد نواده شکوری دانش آموز ممتاز سطح GrandB
محدثه خورشیدی دانش آموز ممتاز سطح GrandB
محمد هاشمی دانش آموز ممتاز سطح Advance
مهدی مقنی دانش آموز ممتاز سطح Advance
زهرا رضازاده دانش آموز ممتاز سطح InterB
ماندانا محمودی نسب دانش آموز ممتاز سطح InterB
سلوا ابراهیمی دانش آموز ممتاز سطح InterB
رزا مشروطه چی دانش آموز ممتاز سطح InterB
ناردین بنده خدا دانش آموز ممتاز سطح ELB
دعوت به همکاری در دفتر مرکزی
مشاهده همه اخبار
پیوندها
مشاهده همه پیوندها